rhy.fi
Suurriistavirka-apu

Yhteenveto

  • Varoita muuta liikennettä
  • Huolehdi loukkaantuneista
  • Hälytä poliisi paikalle soittamalla hätänumeroon 112
  • Anna riittävä paikkakuvaus
  • Merkitse onnettomuuspaikka

 

Varoita muuta liikennettä

Ensimmäinen tehtävä hirvieläin-, villisika- tai suurpeto-onnettomuuden jälkeen on varoittaa muuta liikennettä. Näin ehkäistään lisäonnettomuudet, jotka voivat olla seurauksiltaan jopa vakavampia kuin alkuperäinen onnettomuus. Varoita muuta liikennettä asettamalla varoituskolmio 200–300 metrin päähän onnettomuuspaikasta tien onnettomuusalttiille puolelle. Laita hätävilkut päälle ajoneuvostasi, ja siirrä se mahdollisuuksien mukaan tien reunaan tai pysäköintilevikkeelle. Huolehdi loukkaantuneista taitojesi ja kykyjesi mukaan.

Ilmoita poliisille

Riistakolarit, joissa toisena osapuolena on villisika, hirvieläin (hirvi, valkohäntäpeura, kuusipeura,  japaninpeura, metsäpeura, metsäkauris) tai suurpeto (karhu, susi, ilves tai ahma) tulee aina ilmoittaa poliisille. Ilmoitus tehdään soittamalla yleiseen hätänumeroon 112. Kun kyseessä on villisika tai suurpeto, autosta ei saa poistua, sillä loukkaantunut eläin voi käyttäytyä vaarallisesti.

Anna paikkakuvaus

Kun ilmoitat onnettomuudesta poliisille, kerro onnettomuuspaikka mahdollisimman tarkasti. Lataa ennakkoon älypuhelimeesi 112 Suomi -sovellus (112.fi).  Kun ajat, ole tarkkaavainen tienviittojen ja kylttien suhteen ja katso, miltä ympäristö näyttää erityistuntomerkkeineen. Jos ilmoitusta ei tehdä suoraan onnettomuuspaikalta, kannattaa nollata auton välimatkamittari ennen poistumista. Näin tietää tarkasti, miten pitkän matkan on ajanut ennen ilmoituksen tekemistä.

Kun ilmoitus tehdään, hätäkeskus ja/tai poliisi kertoo, saako onnettomuuspaikalta lähteä. Jos henkilövahinkoja ei ole eikä muita erityisiä tilanteita tai tapahtumia ilmene, poliisi ottaa yhteyttä erityiseen suurriista virka-apuryhmään (SRVA), joka huolehtii tilanteen loppuunsaattamisesta kuolleen tai loukkaantuneen eläimen suhteen. Tällöin poliisi tulee harvoin itse paikalle. Kuolleet hirvieläimet ja villisiat kuuluvat alueen riistanhoitoyhdistykselle ja suurpedot valtiolle. Kuolleen eläimen luvaton ottaminen luetaan varkaudeksi.

Merkitse onnettomuuspaikka

Kolaripaikka tulee merkitä heti, kun muuta liikennettä on varoitettu, loukkaantuneista huolehdittu ja onnettomuudesta ilmoitettu poliisille. Paikka merkitään mieluiten riistaonnettomuusmerkillä, joka sidotaan kolaripaikalla olevaan kaiteeseen, aurausmerkkiin, puun oksaan tai muuhun sopivaan paikkaan. Merkki pitää pystyä havaitsemaan autolla ajettaessa.

Riistaonnettomuusmerkin voi tulostaa itse. Taita merkki tarvittavalla tavalla (suomi-ruotsi/englanti-venäjä) ja rei’itä se valmiiksi. Säilytä merkkiä autossa ja varaa autoon kuminauhaa tai narua lipukkeen kiinnittämistä varten. Merkin käyttäminen nopeuttaa SRVA-henkilöiden työtä huomattavasti. Ellei riistaonnettomuusmerkkiä ole käytettävissä, merkitään paikka jollain muulla hyvin näkyvällä esineellä, kuten muovikassilla. Merkki asetetaan kohtaan, jossa onnettomuudessa kuollut eläin on tai josta loukkaantunut eläin on kadonnut metsään. Jos eläin on kadonnut metsään, sidotaan merkki sille puolelle tietä, minne eläin katosi. Jos eläin on kuolleena tiellä, siirretään eläin mahdollisuuksien mukaan tien pientareelle.

Paikan merkitseminen yhdessä hyvän paikkakuvauksen kanssa edesauttaa tehokasta jälkiselvitystyötä ja helpottaa loukkaantuneen eläimen löytämistä. Ellei eläimen jäljitys onnistu, se kuolee hitaasti vammoihinsa. Tämä voidaan rinnastaa eläinrääkkäykseen.

Lataa ja tulosta riistaonnettomuusmerkki (PDF)

Älä sotke jälkiä

Riistaonnettomuuspaikan merkintä tehdään ainoastaan tien reunaan. Älä yritä merkitä pakoreittiä ja vältä turhaa kulkemista kolaripaikalla. SRVA-henkilöiden ja jälkikoirien työskentely on helpompaa, kun jälkiä ei ole sotkettu.

Loukkaantunut riista

Jos riistaeläin on jäänyt loukkaantuneena kolaripaikalle, on sen lopettaminen sallittu. Tekijän täytyy kuitenkin osata lopettaa eläin oikein, jottei eläimen kärsimyksiä lisätä. Jos et itse voi lopettaa eläintä, pyydä apua tai odota kunnes SRVA-henkilöstö tai poliisi saapuu paikalle.

Muista kunnioittaa loukkaantunutta eläintä. Jätä eläin rauhaan ja pidä välimatkaa vähentääksesi eläimen stressiä. Eläin on loukkaantuneena aina arvaamaton ja voi lähteä yhtäkkiä liikkeelle. Tästä syystä suuria eläimiä ei saa koskaan lähestyä edestäpäin. Suurpetojen kohdalla täytyy aina olla varovainen, sillä eläin tuntee itsensä helposti uhatuksi tai ahdistetuksi.

Kuollut riista

Jos eläin kuolee kolarissa, on tärkeää yrittää siirtää se pois tieltä riippumatta eläimestä tai sen koosta. Pysähdy turvallisesti ja vedä eläin pois tieltä sen pientareelle.

Vahingoittumaton riista

Aina kun kolaroidaan villisian, hirvieläimen tai suurpedon kanssa, tehdään ilmoitus hätänumeroon 112. Kuljettajan on mahdotonta arvioida, vahingoittuiko eläin vai ei. Pienikin yhteentörmäys voi johtaa eläimen loukkaantumiseen, eikä siitä jää välttämättä jälkiä onnettomuuspaikalle tai autoon. Petoeläin voi juosta pitkiäkin matkoja loukkaantuneena. Törmättäessä hirvilehmään on tärkeää kertoa, oliko lehmällä vasoja mukanaan, sillä ne voivat jäädä alueelle etsimään emäänsä ja aiheuttaa lisää onnettomuuksia.

Karhu- ja villisikakolarit

Jos ajat kolarin karhun tai villisian kanssa, älä nouse ulos autosta kolaripaikalla. Loukkaantunut karhu tai villisika on ihmiselle hengenvaarallinen. Jos autolla voi edelleen ajaa, etene parisataa metriä eteenpäin tietä pitkin ja merkitse paikka. Katso tarkka matka auton välimatkamittarista. Ilmoitusta tehdessäsi kerro poliisille, kuinka kaukana kolaripaikasta olet. Jos autolla ei voi ajaa, kytke hätävilkut ja soita poliisille numeroon 112. Ainoastaan, jos auto syttyy palamaan tai joudut veden varaan, on syytä lähteä autosta.

Kotieläinkolarit

Porokolarit ja kesyjen kotieläinten kanssa tapahtuneet kolarit ilmoitetaan yleiseen hätänumeroon 112. Kotieläinkolarit ilmoitetaan myös omistajalle, jos tämä on tiedossa tai voidaan saada selville. Näissä tilanteissa on erittäin tärkeää, että kolaripaikka merkitään Riistaonnettomuusmerkillä tai vastaavalla. Merkki sidotaan sille puolen tietä, missä kuollut tai loukkaantunut eläin on tai minne se on poistunut.

Jos ajat kolarin koiran kanssa, koiraa ei saa lopettaa. Lopettamispäätöksen tekee aina eläinlääkäri. Näin vältetään turha lopettaminen ja siitä seuraava menetys omistajalle. Jopa vakavasti vahingoittuneelta tai loukkaantuneelta näyttävällä koiralla on hyvät mahdollisuudet toipua, jos se pääsee eläinlääkärille.

Yhteenveto

  • Varoita muuta liikennettä
  • Huolehdi loukkaantuneista
  • Hälytä poliisi paikalle soittamalla hätänumeroon 112
  • Anna riittävä paikkakuvaus
  • Merkitse onnettomuuspaikka

lähde:

https://riista.fi/riistatalous/riistavahingot-ja-konfliktit/toiminta-riistaonnettomuuden-sattuessa/

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös